LATAR BELAKANG TRANSFORMASI NASIONAL 2050

Transformasi Nasional 2050 (TN50) ialah inisiatif yang meliputi tempoh 30 tahun dari 2020 sehingga 2050 untuk membentuk Malaysia sebagai sebuah negara yang memenuhi aspirasi penduduknya. TN50 amat kritikal untuk memastikan negara kita bersiap sedia menghadapi masa depan, menjangkaui tahun 2020 sambil mendepani pola mega jangka panjang yang baru. TN50 adalah kesinambungan dari Wawasan 2020 sebagai usaha berterusan dalam proses pembangunan Malaysia yang efektif sehingga 2050.

Bagi merealisasikan usaha TN50 ini, pendekatan crowdsourcing secara bottom up bagi mendapatkan input, pandangan, idea dan aspirasi rakyat Malaysia dilaksanakan sebagai persediaan menghasilkan satu dokumen akhir TN50.

Top