NILAI MURNI
MEWUJUDKAN PERSEKTIRAN PEKERJAAN YANG MENGAMAL DAN MELAKSANAKAN BUDAYA SENTIASA BERFIKIRAN POSITIF DAN SIFAT KEBERTANGGUNGJAWABAN.
NILAI MURNI
Penagihan Dadah, Penerima Rasuah dan Membocorkan Rahsia Kerajaan adalah penyakit kronik yang perlu dibendung dari akhlak seorang Penjawat Awam. Walaupun terdapat tindakan tatatertib dijalankan terhadap individu yang bersalah namun pengaruh dan ikutan yang negatif oleh penjawat awam yang lain masih berleluasa. Seharusnya pendidikan Kafah yang diajarkan di sekolah rendah contohnya "Adab dan Akhlak" ...
KEHIDUPAN
YB DATUK/TUAN/PUAN, BEKERJA DI SEKITAR LEMBAH KLANG MEMERLUKAN KOS HIDUP YANG LEBIH TINGGI BERBANDING KEHIDUPAN DI LUAR BANDAR ATAS FAKTOR TOL DAN SBG. UNTUK MEMILIKI RUMAH YANG MAMPU DIMILIKI , RAKYAT CENDERUNG UNTUK MEMBELI RUMAH DI KAWASAN YANG LEBIH JAUH DARI LEMBAH KLANG SEPERTI DI SEREMBAN, NILAI DAN SEBAGAINYA. MAKA, SAYA BERPENDAPAT AGAR SEDIKIT INISIATIF DIBERIKAN KEPADA MEREKA ...
GLOBAL
TN50 adalah satu inisiatif kerajaan yang sangat baik untuk terus maju ke hadapan demi perancangan masa hadapan Malaysia supaya Malaysia terus kekal relevan pada masa akan datang di persada dunia. Inspirasi dan harapan saya sebagai penjawat awam adalah semoga rakyat Malaysia dan khususnya penjawat awam akan mempunyai pemikiran dan minda kelas pertama, mempunyai pemahaman yang jelas mengenai ...
KEHIDUPAN
Pada tahun 2050, saya ingin melihat masyarakat yang mempunyai etika dan nilai moral yang tinggi.Anggota masyarakat yang berperibadian tinngi dan mempunyai minda kelas pertama.Tiada lagi isu-isu sosial dalam masyarakat seperti kes buli,penyalahgunaan dadah, rasuah dan masalah sosial golongan belia.