PEKERJAAN
ASSALAMMUALAIKUM, NEGARA KITA SEDANG DAN MASIH PESAT MEMBANGUN SELARAS DENGAN KEPERLUAN MASA KINI BIDANG IT PERLU DI PERTINGKATKAN LAGI DALAM SEMUA BADAN DAN PERKHIDMATAN KERAJAAN. SEMUA PENJAWAT AWAM DIDALAM GOLONGAN ICT HENDAKLAH DI BERI KURSUS DAN BENGKEL MENGENAI KEMAHIRAN ICT DALAM PELBAGAI BIDANG ICT UNTUK MEMANTAPKAN LAGI BARISAN PENJAWAT AWAM DI DALAM ICT. BESAR LAH HARAPAN SAYA AGAR ...
PEKERJAAN
Peranan wanita dalam pelbagai sektor sememangnya memberi impak yang besar dalam sesebuah organisasi. Dalam pada yang sama wanita juga memgang status sebagai ibu dan isteri yang akan membentuk generasi akan datang. Diharapkan para ibu -ibu ini diberikan ruang (bilik penyususan)dan masa yang bersesuaian untuk menyusukan anak secara ekslusif terutamanaya bagi anak di bawah 2 tahun, Pemberian susu ...
PEKERJAAN
Telah tiba masanya sistem waktu bekerja fleksi, work-from-home dan work-from-everywhere menjadi satu dasar yang diimplementasikan secara menyeluruh bukan sahaja ke agensi tertentu, malah ke semua agensi.
NILAI MURNI
MEWUJUDKAN PERSEKTIRAN PEKERJAAN YANG MENGAMAL DAN MELAKSANAKAN BUDAYA SENTIASA BERFIKIRAN POSITIF DAN SIFAT KEBERTANGGUNGJAWABAN.
PEKERJAAN
Sebagaimana kita maklum, seringkala kita mendengar rungutan dari kalangan kumpulan pelaksana & sokongan berkenaan peningkatan kerjaya. Saya sangatlah setuju dengan komen puan dibawah ini. Kerajaan selalu mengalu-alukan agar penjawat awam sentiasa meningkatkan kompetensi. Salah satu cara adalah dengan sambung belajar. Walaubagaimanapun, bagi peringkat kumpulan pelaksana, kemudahan untuk cuti ...