PENGALAMAN
Cadangan saya adalah memberi peluang kenaikan pangkat kepada kumpulan sokongan 1 & 2 yang mempunyai degree untuk menjawat jawatan lebih tinggi dalam perkhidmatan atau memberi kenaikan pangkat berasaskan pengalaman kerja dan tempoh masa kerja. Sekirannya telah berkhidmatan lebih dari 10 tahun pihak jpa harus memberi peluang kenaikan pangkat
PEKERJAAN
Bagi membolehkan penjawat awam melhat perspektif kerja mereka dengan lebih holistik, cekap dan berkesan adalah dicadangkan supaya program 'cross fertilization ' diperluaskan. Program ini bukan sahaja boleh dilaksanakan antara kementerian dan agensi tetapi antara kerajaan dan swasta serta pada suatu tempoh masa yang bersesuaian seperti antara 1 - 2 tahun. Ini akan membolehkan kedua-dua pihak yang ...
PEKERJAAN
1. Memberi peluang kenaikan pangkat secara time-based kepada kakitangan awam bagi peringkat pengurusan & profesional dibawah perkhidmatan tertutup (closed service) sepertimana dirasai oleh cikgu, PTD dan lain-lain lagi. Peluang ini akan dapat mengelakkan pembayaran gaji di peringkat dinding kerana majoriti penjawat awam dibawah perkhidmatan tertutup merasai kenaikan pangkat setelah mencecah ...